Coaching

Ønsker du et liv, hvor det er dig, der styrer udviklingen, og er du indstillet på selv at gøre en aktiv indsats? Hvis du svarer ja, kan coaching være noget for dig, og vi kan give dig de nødvendige redskaber og guide dig på vej. Coaching går i al sin enkelthed ud på, at du får nogle konkrete redskaber til at kunne navigere mere hensigtsmæssigt i dit liv.

Coaching er ikke terapi, men derimod en inspirerende og effektiv metode til målsætning og udvikling. Vi stiller spørgsmålene, men det er dig selv, der har svarene. Dialogen er positiv, ligeværdig og tager udgangspunkt i dine ønsker og mål. Vi stiller åbne, direkte og udfordrende spørgsmål, og sammen finder vi således ud af, hvad du virkelig ønsker dig i dit liv, og hvad der forhindrer dig i at opnå det.

Vi fokuserer på nuet og fremtiden, og du vil blive støttet til en positiv udvikling via refleksion og bevidsthed om negative vaner og mønstre. Du trænes i at tænke målrettet og får samtidig overblik over, hvad der konkret skal til for at nå dine mål. Du lærer kort sagt at lægge successtrategier for dit eget liv. Det er dig selv, der sætter dagsordenen, og både personlige og arbejdsrelaterede emner og udfordringer kan sættes i fokus.

Du skal være opmærksom på, at de egentlige resultater sker mellem de enkelte sessioner. Fra gang til gang vil vi derfor give dig nogle opgaver, som du skal arbejde med undervejs. Det er nødvendigt, for det kræver både tid og energi at indarbejde nye vaner og – ikke mindst – gøre dem til varige løsninger. Vi har selvfølgelig tavshedspligt, og derfor er sessionerne fortrolige og baseret på gensidig tillid.

Typiske udfordringer kunne være:

  • arbejdsrelateret stress
  • problemer i parforholdet, med børnene osv.
  • manglende mening med livet
  • problemer på arbejdspladsen
  • samarbejdsproblemer i teamet
  • præstationsangst, eksamensangst
  • fyring
  • ringe selvværd
  • ønsker om at gå helt nye veje

eller bare ønsket om et liv med ro og sammenhæng.