Terapi

Vi tilbyder individuel terapi, og parterapi.

I et terapiforløb tager vi udgangspunkt i det, der sker i dit liv her og nu. Hvilke ressourcer har du/I at bygge på. Dit/jeres netværk med familie, venner og kolleger. Konkrete problemstillinger og besværligheder.

I terapi er målet at få selvindsigt, blive bevidst om dine/jeres tanke- og handlemønstre og finde ind til sin kerne, så man får det lettere i mødet med andre mennesker. Det er i mødet med andre, at vores tanker, drømme, mål og værdier formes.

I kontakten med og i relationen til andre, kan man vokse og udvikle sig. Det er også i relationen til andre, at problemer opstår, og man har mulighed for løse dem.

Alle kan have gavn af psykoterapi. Man kan sagtens fungere i hverdagen og samtidig have glæde af at udvikle sig.